Investice do piana je v boji s inflací vaší výhrou!

Jak se o pianino starat?

Dobré umístění nástroje značně ovlivňuje jeho životnost a akustický výkon. I když při výrobě pianina jsou použity nejkvalitnější materiály, jako rezonanční, tvrdé a masivní dřeviny, speciální plsti a kašmíry, ušlechtilé a barevné kovy, není možné je nedostatečně chránit proti drastickým změnám teplot a vlhkosti. Uplatnění ochranných prostředků vůči těmto vlivům by podstatně utlumilo akustické výkony nástroje a deformovalo krásné a barevné vlastnosti tónu.

Při umístění pianina dbejte zejména na to, aby nástroj nebyl:

  • v blízkosti okna, které bývá často otevřené
  • v blízkosti topení
  • v blízkosti vchodových dveří, koupelen nebo jiných zdrojů vlhkosti
  • vystaven velkým změnám teplot
  • na místech s výskytem hlodavců a hmyzu, zvláště molů

Další podmínky a doporučení:

Zvažte akustické možnosti prostoru, ve kterém hodláte pianino umístit. Má velký význam subjektivní vliv na Vaši spokojenost s akustickými výkony nástroje. Pianino může plnit dobře svoji funkci za podmínek, že je umístěn v prostředí se stabilní teplotou 20 – 25 stupňů Celsia a relativní vlhkostí vzduchu 40-65%. Prudký pokles teploty ovzduší může nástroj poškodit, zvláště lak u leštěných povrchů a rezonanční desku. Použitý materiál, zvláště dřevo, plsti a lepidla při vysokém stupni vlhkosti přejímají vlhkost ze vzduchu, mění svůj objem, což má za následek zhoršení, případně znemožnění řádné funkce součástí, především mechaniky a klávesnice.
Údržba klávesnice spočívá pouze v otření otisků a potu flanelovou utěrkou. Lesklý povrch zásadně utírejte jemnou flanelovou utěrkou, špatně odstraněné nečistoty můžete umýt utěrkou navlhčenou lihem a vytřením do sucha. Nepřipusťte, aby Váš nástroj byl zároveň květinovým stolkem, odkládací plochou různých předmětů, sklenic s tekutinami, popelníků apod. Matný povrch utíráme pouze suchou prachovkou.

V žádném případě nedoporučujeme použití jakéhokoli typu leštěnek. Zvláště pozor na leštěnky typu DIAVA. 

Ladění pianina musí být prováděno zásadně odborným ladičem. Doporučujeme ladění jednou až dvakrát za dva roky (záleží také na intenzitě používání) a to i v případě, když se na nástroj nehraje. Jednou za 5 let nechte pianino vyčistit a seřídit klavírním technikem (opravářem - klavírníkem).


Snažíme se našim klientům přinášet radost!Vykupujeme pianina české (čs) výroby
PETROF, SCHOLZE, WEINBACH, RÖSLER, AUGUST FÖRSTER,
RIEGER KLOSS, BOHEMIA, KAŠPAR


Pohledy do naší dílny


Naučte se hrát jednoduché písničky na pianino

Natálka jazzuje


Potřebujete opravit digitální pianino?
doporučuji  - keyboardservis.cz