Vybrané služby

 

Odborné ladění

- na výšce (440 Hz) - asi 2 hodiny                                                až 600,- Kč

 

- na výšku (440 Hz) - asi 3 hodiny                                                až 900,-Kč

 

 


Odborná přeprava pianina                                                            6,- Kč/km      

 

 

 
Dlouhodobý pronájem
 klasického nebo digitálního                  450,-Kč/měsíc, vratná jistina 5000,-Kč,   
pianina minimálně na 12 měsíců                                                    možnost pozdější koupě                                             

 

 

Krátkodobý pronájem digitálního pianina YAMAHA, NUX/ROLAND  na společenskou akci v interiéru (instalace, instruktáž)

 Yamaha, Nux 1500,-/Roland 1800,-Kč do 2     dnů, za každý další den 500,- Kč+doprava,     vratná jistina 5000,-Kč


Krátkodobý pronájem digitálního pianina
YAMAHA, NUX/ROLAND
na společenskou akci venku  
s ozvučením (instalace, instruktáž)
 

 Yamaha, Nux 2000,-/Roland 2300,-Kč do       2 dnů, za každý další den 700,- Kč+doprava,   vratná jistina 5000,- Kč

 
Ozvučení akcí                                                                                 dohodou